انجمن تهران تبلیغ
ثبت اخترع،علائم تجاری و ... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تهران تبلیغ (http://tehrantabligh.com/forum)
+-- انجمن: اصلی (http://tehrantabligh.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سایر مطلبها (http://tehrantabligh.com/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+--- موضوع: ثبت اخترع،علائم تجاری و ... (/showthread.php?tid=2361)ثبت اخترع،علائم تجاری و ... - کاربر - 10-03-2019

ثبت اختراع،علائم تجاری و طرحها و ... را می توانید از طریق وب سایت مرکز مالکیت معنوی انجام دهید.شخص یا وکیل وی می تواند با مراجعه به وب سایت مرکز مالکیت معنوی جهت ثبت اختراع،علامت تجاری،طرح ها و ... اقدام نماید.برای اینکه مشخص باشد اختراع،علامت تجاری،طرح یا ... مالک آن کیست و از حقوق مالک و مخترع آن نیز حمایت شود لازم است ثبت اختراع،علامت تجاری،طرح یا ... صورت گیرد.