انجمن تهران تبلیغ
ظهر نویسی چکهای عادی و تضمینی در سال 1398 چگونه است؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن تهران تبلیغ (http://tehrantabligh.com/forum)
+-- انجمن: اصلی (http://tehrantabligh.com/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: سایر مطلبها (http://tehrantabligh.com/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+--- موضوع: ظهر نویسی چکهای عادی و تضمینی در سال 1398 چگونه است؟ (/showthread.php?tid=2257)ظهر نویسی چکهای عادی و تضمینی در سال 1398 چگونه است؟ - کاربر - 04-07-2019

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از بانک مرکزی؛ متاسفانه برخی منابع خبری به اشتباه با اعلام خبری ناصحیح چنین اعلام کرده اند که 'طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول کشور از صبح امروز همه چک‌های پشت نویسی شده از درجه اعتبار ساقط است! و هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود! چک‌های در وجه حامل یا تغییر نام در وجه کاغذ باطله‌ای بیشتر نیست. '
بانک مرکزي ضمن تکذیب این خبر اعلام مي کند که این بخشنامه بانک مرکزی صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی 'چک‌های تضمینی' است و 'چک‌های عادی' در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی فیزیکی و انتقال به اشخاص دیگر است.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک‌های فیزیکی عادی تا ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده، اما بعد از آن در خصوص چک‌های صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع است.