انجمن تهران تبلیغ

نسخه‌ی کامل: ثبت اخترع،علائم تجاری و ...
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ثبت اختراع،علائم تجاری و طرحها و ... را می توانید از طریق وب سایت مرکز مالکیت معنوی انجام دهید.شخص یا وکیل وی می تواند با مراجعه به وب سایت مرکز مالکیت معنوی جهت ثبت اختراع،علامت تجاری،طرح ها و ... اقدام نماید.برای اینکه مشخص باشد اختراع،علامت تجاری،طرح یا ... مالک آن کیست و از حقوق مالک و مخترع آن نیز حمایت شود لازم است ثبت اختراع،علامت تجاری،طرح یا ... صورت گیرد.